Świat nowoczesnego biznesu Poznaj go!

Obowiązki a także ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na płatnika zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, powinien regulować te składki w wyznaczonym terminie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w terminie. Gdy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, uiszczana po terminie kwota powinna być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura
Napisał: Patrik Tschudin
Na podstawie: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę należy uregulować łącznie z nieterminowo opłacanymi składkami ZUS za dany okres, za który nastąpiła zaległość. Nie można najpierw opłacić po terminie tylko składek, a kolejno dokonać zapłaty na poczet tylko odsetek (). Odsetki są należne zawsze, gdy składki są regulowane po ustawowym czasie.Kalkulator odsetek fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga ustalić ich wielkość. Na gruncie polskiego prawa, ustawą regulującą system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura(zobacz prowadzenie ksiąg rachunkowych) wewnątrzwspólnotowa, to faktura dokumentująca WDT. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz produktów z Polski do innego kraju UE na rzecz podmiotu, który ma ważny numer VAT Unii.

Sprzedaż produktów musi nastąpić według przepisów zawartych w ustawie o VAT. Świadectwo homologacji, jest to pokwitowanie urzędowe. To pismo urzędowe stanowi nieodłączną część samochodu. Na podstawie świadectwa homologacji, można otrzymać informacje określające pojazd - rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta - osobowy, ciężarowy itp.
Homologacja ma również wpływ na wysokość opłaty OC, AC. Dla właściciela pojazdu mechanicznego z homologacją jest dużo mniejsza rata za roczne ubezpieczenie (). Normy prawne nakreślają również warunki dla przestrzeni ładunkowej, tzw. części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Samochody z kratką odchodzą do lamusa, dlatego, że samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na rozmiar bagażnika, ładowność, czy też trwałe odseparowanie części osobowej od bagażowej.

Przeważnie o świadectwo homologacji, ubiegają się przedsiębiorstwa ponieważ bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W przypadku gdy pojazd mechaniczny posiada homologację unijną - N1 możliwe jest skorzystanie z pełnego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2023-03-25 01:17:55
Tagi: ZUS, VAT, odsetki, homologacja, AC

Artykuły

Tematyka

Artykuły archiwalne

Wpisy

Polecane wideo

O serwisie

Jeśli planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, już ja prowadzisz lub po prostu chcesz rozwijać się jako pracownik i człowiek to nie mogłeś lepiej trafić. Nasz serwis internetowy przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi, którzy pragną poznać świat biznesu i rozwijać się razem z nim.