Świat nowoczesnego biznesu Poznaj go!

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych

Dłużnicy, którzy nie płacą swoich zobowiązań nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przyjdzie do jego mieszkania komornik.


Komornik to urzędnik publiczny, poręczyciel wykonalności decyzji prawniczych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.


Znaczy to, że czyniąc swoją pracę, egzekutor korzysta z wyjątkowej ochrony prawa karnego, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym.
Na podstawie: pixabay.com

Jednocześnie należy pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny komornik (www.komornikolesno.pl) podlega wyjątkowej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przewinień urzędniczych. Komornik (przejdź do strony) działa przy sądach rejonowych, w rewirach. To okręg właściwości sądu rejonowego, czy też kilku sądów, w którym pracuje na ogół więcej aniżeli jeden egzekutor. Funkcjonuje on zwykle w swoim obrębie, lecz wierzyciel może wybierać komornika z różnego obszaru, a nawet innej części państwa. Prawo wyboru nie należy się wyłącznie w wypadkach o egzekucje z nieruchomości. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowej.


Egzekucje sądowe polegają na tym, że przy użyciu ustalonych środków przymusu dąży się do wyegzekwowania z majątku trasata należności dla wierzyciela. Procedura cywilna rozróżnia dwa rodzaje egzekucji sądowej, świadczeń finansowych, i niepieniężnych. Licytacje komornicze z Wrocławia mogą być prowadzone z nieruchomości, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, oraz z innych praw majątkowych.
W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo zadanie wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze publicznie, w obecności i pod kontrolą sędziego, oraz w obecności komornika - więcej o autorze.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 10:19:16
Tagi: prawo, mieszkania, Wrocław, dach