Świat nowoczesnego biznesu Poznaj go!

W jakim momencie i na jakich zasadach powinniśmy skorzystać z usług komornika? O jakich sprawach pamiętać w takiej sytuacji?

Niewiele osób wie, ale wierzyciele mają naprawdę duże możliwości w wyborze komornika, który na ich wniosek dokona egzekucji z majątku dłużnika. W sumie są w stanie wybrać dowolnego komornika w naszym kraju, zaś wyjątki od tej zasady są nieliczne. Wiadomo jednak, że wybranie komornika z odległego miasta może się okazać niepraktyczne i nieopłacalne.
komornik
W tym sensie najbardziej korzystnie wynająć komornika tam gdzie mieszkamy, np. jak mieszkamy we Wrocławiu, to bez wątpienia komornicy we Wrocławiu będą dla nas najlepszym wyborem. Wierzyciel ma co do zasady prawo do wyboru obojętnie jakiego komornika, który działa na terytorium naszego kraju. Należy pamiętać, iż wierzyciel, który wybiera komornika, powinien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika.Komornik, który jest wybrany przez wierzyciela nie może odmawiać przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia czy podjęcia innych czynności, jakie wchodzą w skład jego określonych zadań. Przed dokonaniem wyboru komornika z innej miejscowości trzeba pomyśleć, czy będzie to rzeczywiście opłacalne. Jak komornik (czytaj w serwisie) lub pracownicy jego kancelarii będą musieli wyjeżdżać poza swój rewir, to należy za to dodatkowo zapłacić.

Jest obowiązująca zasada, że w razie podejmowania przez komornika wynajętego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym, to wierzyciela obciążają związane z tym wydatki. Mówimy tu o dietach, jakie przysługują osobie jaka jest zatrudniona w kancelarii komornika oraz biorących udział w tych czynnościach, koszt przyjazdów oraz noclegów komornika.

Tak więc koszty tego rodzaju obciążać będą wierzyciela i to niezależnie od określonego dla niego zwolnienia od opłat sądowych. Ponadto nie wlicza się ich do kosztów egzekucji, jakie obciążają dłużnika. Oznacza więc to, że nie powinniśmy ich ściągać od dłużnika. Wierzyciel nie posiada jednakże prawa wyboru komornika, jak ma w planach przeprowadzać egzekucję z nieruchomości. Zobacz więcej, w tym serwisie...


komornik sądowy
Napisał: National Assembly for Wales
Na podstawie: http://www.flickr.com
Takiego typu egzekucję może prowadzić jedynie komornik, w jakiego rewirze znajduje się nieruchomość. To powoduje, iż sytuacja ta nie jest tak oczywista i jak chcemy dobrze to zrozumieć, to należy lepiej poznać tą tematykę. W takiej sytuacji na pewno nie będziemy mieć z tym trudności.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-04-15 00:21:09
Tagi: wydatki, koszty, komornik, wierzyciele