Świat nowoczesnego biznesu Poznaj go!

Kultowa niemiecka rzetelność w interesach to historia

Coraz nagminniej polskie firmy dokonujące obrotu z jednostkami niemieckimi poszukują wyjścia, w jaki sposób możemy egzekwować należności względem nierzetelnych partnerów. Niestety legendarna niezawodność niemieckich biznesmenów jest już mitem a niesolidność finansowa zachodzi na coraz większą skalę. Niemieckie zakłady nierzadko ignorują wezwania do zapłaty, jakie otrzymują od polskich partnerów, wychodząc z założenia, iż ze względu na trudności językowe, odległość jak też różnice kulturowe żądanie nie będzie wyegzekwowane.

Windykacja
Napisał: Tori Rector
Na podstawie: http://www.flickr.com
Działają jednakże w Polsce jednostki, jakie mogą pomóc w odzyskaniu pieniędzy razem z należnymi odsetkami. Jak to robią? Początkową czynnością jest przeprowadzenie postępowania pozasądowego. Polega to na skierowaniu się do dłużnika, z wystawionym pełnomocnictwem, poprzez niemiecką kancelarię adwokacką z: postulatem zapłaty należnej kwoty, postulatem zapłaty wyliczonych odsetek, postulatem zwrotu kosztów adwokackich działania przedsądowego.

Proszę zwrócić uwagę, iż inaczej aniżeli w naszym kraju, istnieje w Niemczech możliwość zwrotu pozasądowych wydatków adwokackich poprzez trasata. Odzyskanie więc opłaty jest dla wierzyciela całkowicie bez kosztowe, gdyż wszystkie koszty zmuszony jest zwracać trasat - odwiedź portal Należy zauważyć, iż trasaci zupełnie inaczej, dużo poważniej odpowiadają na pisma adwokata niemieckiego w porównaniu z odpowiedzią na pisma sporządzone przez samych wierzycieli lub polskie jednostki windykacyjne. Wiele ze spraw kończy się już na tym pierwszym etapie postępowania w obawie przed nieuchronnością niemieckiego wymiaru praworządności.


Jeśli przedsięwzięcia pozasądowe pozostają bezowocne, wtenczas trzeba przystąpić do dochodzenia roszczenia na drodze prawniczej. Istnieją w powyższym zakresie 2 możliwości. Można dochodzić swych należności na drodze sądowej w Polsce po czym egzekwować werdykt w Niemczech bądź złożyć pozew i egzekwować w Niemczech. Przesądzają o tym notacje w umowie jak też międzynarodowa właściwość polskiego czy niemieckiego sądu. Ale także wówczas kiedy istnieje możność wyboru między sądem niemieckim a polskim, z doświadczeń wynika, że warto składać pozew w Niemczech przez wzgląd na większą sprawność postępowania. Windykacja należności w Niemczech nastręcza sporej wiedzy prawniczej. Nie wszystkie kancelarie podejmują się takich działań.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-01-21 11:34:00
Tagi: odsetki, kancelaria, procent, dłużnika, kontrahentów