Świat nowoczesnego biznesu Poznaj go!

Czym jest pojęcie intercyzy? Co należy przez to rozumieć i kiedy ma zastosowanie?

Intercyza jest to określenie przedmałżeńskiej umowy dotyczącej majątku, jednak intercyzę można podpisać w trakcie trwania małżeństwa. Kontrakt taki w związku z tym może, ale wcale nie musi, poprzedzać ślubu. Zwykło się uważać, iż jest jeden typ intercyzy, czyli taki, który określa całkowitą rozdzielność majątku małżonków. To jednak nie jest prawda, gdyż intercyza może ograniczyć zakres wspólnego majątku, ale również go zwiększyć.
Prawo rodzinne przewiduje, iż jest możliwe by zawrzeć różne rodzaje umowy przedmałżeńskiej, natomiast umowa tego typu powinna być podpisana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Taki rygor oznacza, iż nie zachowanie formy aktu notarialnego może prowadzić do nieważności intercyzy. W okresie trwania małżeństwa możemy zmieniać, albo też znieść umowę majątkową. Zrezygnowanie z powyższego porozumienia majątkowego, bez rozwodu, będzie skutkowało utworzeniem się ustawowej wspólności majątkowej. Kiedy weźmiemy ślub bez intercyzy, to wejdzie w życie tak zwana wspólnota majątkowa.
dokumenty
Napisał: 24oranges.nl
Na podstawie: http://www.flickr.com
Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątku, które zostały nabyte w czasie trwania takiej wspólnoty, to znaczy od chwili jej ustanowienia. Małżonkowie więc stają się współwłaścicielami takich części składowych majątku. Jednakże, wspólność nie obejmie majątku osobistego poszczególnych współmałżonków. Może również tak być, iż małżonkowie chcą ograniczyć zakres majątku wspólnego. W takiej sytuacji w umowie przedmałżeńskiej wskazuje się dodatkowe rodzaje przedmiotów majątku, jakie nie zostaną objęte taką umową. W takiej sytuacji prawo nie stawia żadnych przeszkód w odłączeniu konkretnych grup. Ograniczenie wspólności polega na tym, iż w kontrakcie opisuje się, jaka część majątku wspólnego będzie majątkiem osobistym małżonków. Jednocześnie, możemy działać w drugą stronę, to znaczy rozszerzyć wspólnotę majątkową. W tej sytuacji ustawodawca zakazuje pewnych działań - czytaj tu.


Małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu
dziedziczenia, prawa majątkowe, jakie wynikają ze wspólności łącznej, jaka podlega innym przepisom jak również na prawa niezbywalne, co oznacza, iż mogą przysługiwać jedynie pojedynczej osobie. Na wypadek nawet najmniejszych wątpliwości najlepiej będzie omówić tą sprawę z fachowcem, jest nim z pewnością adwokat - zobacz więcej. Lepiej zasięgnąć porady wcześniej, aniżeli po czasie starać się w jakiś sposób naprawić błędy biorące się z niewiedzy.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2015-12-23 14:07:53
Tagi: majątek, współmałżonkowie, prawo majątkowe